KIEDY WYKONYWAĆ INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ

Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne wykonuje się zazwyczaj po zakończeniu stanu surowego, jednakże już podczas planowania budowy domu warto przeprowadzić część robót, np. przygotować wyprowadzenia do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną i przemyśleć ich lokalizację, tak aby była możliwość bezpośredniego podłączenia do planowanych bądź istniejących przyłączy. Sposób zaopatrzenia w wodę i wykonania odprowadzenia ścieków zazwyczaj jest określony w pozwoleniu na budowę.

WŁASNE UJĘCIE WODY

Jako alternatywę dla wody z sieci miejskiej można wziąć pod uwagę budowę własnego ujęcia wody. Lokalizacja własnego ujęcia wody (studni), zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zazwyczaj jest zaznaczona na planie zagospodarowania przestrzennego działki. Jeśli zamierzamy zmienić lokalizację tych obiektów lub sposób odprowadzenia ścieków, należy zgłosić to w starostwie gminy. Jeśli w ciągu trzydziestu dni starostwo nie zgłosi sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uniemożliwiać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niewystarczająca powierzchnia działki (brak możliwości zachowania wymaganych odległości, np. od studni) bądź uwarunkowanie gruntowo-wodne. Chcąc cieszyć się z prywatnego ujęcia wody, należy nie tylko wykopać studnię, ale również zapewnić możliwość czerpania wody przy użyciu pompy, przy czym jej rodzaj oraz moc zależy od głębokości lustra wody w studni.

Szybki Kontakt

Ważne: wypełnij pola oznaczone *